Podejte připomínku! Společně jsme ministerstvu zaslali 4456 připomínek. Děkujeme!


Česká vláda v roce 2015 rozhodla o prolomení ekologických územních limitů a schválila rozšíření uhelného velkolomu Bílina. To znamená další devastaci krajiny severních Čech a další škody na lidském zdraví i na globálním klimatu, pokud projekt projde Vyhodnocením vlivů na životní prostředí (proces EIA). Chcete se proti tomu postavit? Máte možnost, zapojte se ještě dnes!

Co je Bílina?


Bílina je jeden z největších severočeských uhelných velkolomů, který se nachází u stejnojmenného města. Uprostřed dolu se nachází nejnižší místo v České republice, nadmořská výška už se zde počítá jen v metrech a stále klesá. Kvůli těžbě musely být překopány toky původních přítoků řeky Bíliny - Radčického, Lomského a Loučenského potoka. Nedaleko lomu je i lokalita, kde se nacházela ves Libkovice - poslední česká obec, která byla zbourána kvůli těžbě uhlí. Zbytečně, uhlí se zde nikdy netěžilo.

Po prolomení limitů težby na dole Bílina se může provoz prodloužit nejméně do roku 2050. Za tu dobu by lom vytěžil téměř čtvrt miliardy tun uhlí. To by mělo silně negativní dopad nejen na krajinný ráz, ovzduší a kvalitu života v sousedních obcích, ale i na klima – vzniklé emise skleníkových plynů by dosahovaly více než 350 milionů tun CO2.

Uhlí za limity přitom energetika ani teplárenství v Česku nepotřebuje. Stačí ukončit současný masivní export elektřiny, a využít dostupný potenciál v oblasti zvyšování energetické účinnosti, decentralizovaných obnovitelných zdrojů a udržitelné akumulace energie. Podle výpočtů vědců z Univerzity Karlovy na provoz české uhelné energetiky doplácíme všichni formou tzv. externích nákladů desítky miliard korun ročně – v nákladech na zvýšenou zdravotní péči, zkrácením délky života, poškozenými lesy i v intenzivnějších dopadech klimatických změn. Pokud se nám podaří těžbu za limity na Bílině zastavit či výrazně omezit, bude tenhle účet o stovky miliard korun nižší.

Podat připomínku

Co je EIA?


Proces EIA je zkratkou pro Environmental Impact Assessment, česky se překládá jako Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jeho cílem je získat studii, která popisuje výsledný vliv konkrétní lidské činnosti na životní prostředí, případně vyhodnocuje, za jakých podmínek je zásah do životního prostředí akceptovatelný. Přestože má EIA legislativně jen doporučující charakter, státní úřady její nálezy až na výjimky respektují a její návrhy akceptují. Studii EIA musí mít všechny stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu. Obcházení procesu EIA je velmi vzácné, v posledních letech k němu v ČR došlo snad jen při prodloužení provozu uhelné elektrárny Chvaletice v roce 2016.

Do procesu se může zapojit veřejnost, a to již v rané fázi přípravy projektu. K tomu ostatně pomáhají i naše stránky spoluprotiuhli.cz. Po zveřejnění dokumentace máte 30 dní, abyste poslali ministerstvu své připomínky. Připravujeme pro Vás ve spolupráci s experty několik vzorových připomínek, které můžete podat, navíc máte možnost k formuláři připojit i vlastní text. Na základě dokumentace a podaných připomínek se zpracovává nezávislý posudek. Úřad zajistí zpracovatele, tím je autorizovaná osoba ze seznamu ministerstva. Na zpracování posudku nesmí pracovat žádná osoba, která se podílela na oznámení nebo na dokumentaci EIA. Je tedy možné, že posudek rozšíření dolu Bílina kvůli příliš velkým škodám na životní prostředí nedoporučí, případně těžařům jejich plány oseká. Komentovat pak můžete i hotový posudek, který předchází závěrečnému stanovisku EIA, bez něhož nejde pokračovat ve stavebním či územním řízení. Má to smysl! Pojďte do toho s námi a podejte připomínky EIA.

Podat připomínku

Pomozte nám proti lomu Bílina


Lidé, kteří finančně podporují ochranu přírody a krajiny jsou pro nás oporou a jistotou, že v naší práci nepolevíme a můžeme i nadále pokračovat. Víme jak na to, ale bez vás to nedokážeme.

Podpořit